قانون طلاق در آلمان

اگر بخواهیم به طور کلی نسبت این موضوع در حوزه ی وکالت صحبت کنیم باید بدانیم :

تحت چه شرایطی می توان در آلمان طلاق گرفت ؟

روش طلاق چگونه است ؟

چه مقدار هزینه می برد ؟

برای پرونده های طلاق در آلمان باید موارد زیر را از هم تفکیک کنید :

  1. هر دو طرف در آلمان زندگی می کنند .
  2. فقط یکی از طرفین در آلمان زندگی می کند .
  3. هیچ کدام در آلمان زندگی نمی کنند .
  4. هر دو طرف در آلمان زندگی می کنند :

در این پرونده ها ، وکیل باید بداند که طلاق ممکن است . طلاق مطابق قانون آلمان و بدون در نظر گرفتن ملیت طرفین انجام خواهد شد .

تنها دلیل برای طلاق اختلال در روابط است تا جایی که نمی توانید انتظار داشته باشید طرفین این روابط را بازسازی کنند و در نهایت ممکن است به یک وکیل نیاز داشته باشند .

اگر دو طرف هم اکنون از هم جدا زندگی می کنند و این اتفاق حداقل برای یک سال است که رخ داده است و هر دو می خواهند که از یکدیگر جدا شوند ، فرض می شود که این رابطه به صورت کامل از بین رفته است و هیچ راه بازگشتی وجود ندارد .

در این پرونده ها درخواست برای طلاق می تواند پس از سالی که از هم جدا زندگی کرده اند ارائه شود .

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *