مشکل de-indexing گوگل هنوز به طور کامل حل نشده است ( قسمت دوم )

جان مولر از شرکت گوگل و کمپاني هايي مرتبط، در چندين روز اخيرتوييتر هاي زيادي را در اين رابطه سئو منتشر کرده اند.

مسئله اي که واضح است اين است که درصد واضحي از تاثيرپذيرياست ايندکس سئو ي گوگل از اين مشکل در دسترس نيست. اما مسئله اي کهمهم است اين است که اين مشکل همچنان به طور کامل حلنشده استو صفحات زيادي را تحت تاثير قرار مي دهد.

تغييرات

به دليل بروز اين مشکل، ممکن است تغييرات زيادي را در وب سايتخود مشاهده کنيد، نرخ‌تبديل دچار تغييرات شود و تمامي شاخصه‌هايجستجوي گوگل دچار تغيير و تحول شود. همچنين ممکن است تازمانيکه اين مشکل به طور کامل حل شود، بخش تجزيه و تحليل و ابزار سئو ي مربوط به آن با افت قابل توجهي مواجه شود.

 اگر احساس مي‌کنيد به صفحاتي نياز داريد که هم اکنون در بخشايندکس گوگل قرار ندارند، مي توانيد از ابزار بازرسي url استفادهکنيد و ويژگي Index را در آن ثبت کنيد. اين کار به شما کمک مي‌کندتا صفحهمورد نظر را هرچه سريع تر به ايندکس سئو ي گوگل بازگردانيد. شرکت گوگل همچنان در حال کار بر روي پردازش مجدد url هاي تحت‌تأثير است و معتقد است که اين مشکل به سرعت حل خواهد شد.

زمان مورد نياز

شرکا گوگل در روز 9 آوريل، در ساعت 3 و 45 دقيقه بعد از ظهر اعلامکرد که آن ها به زمان بيشتري براي حل مشکل نياز دارند. اين کمپانيهمچنين اعلام کرد که به راه حل اين مشکل بسيار نزديک شده‌اند وبهاحتمال زياد در 8 ساعت آينده اين مشکل را تا حد امکان حل خواهندکرد، اما در طي 12 تا 24 ساعت آينده اين مشکل به طور کامل حلنخواهد شد و اين شرکت اعلام کرد که هنگام حل اين مشکل کاربرانخودرا مطلع خواهد کرد.

شرکت گوگل در توييتر خود اعلام کرد:

“مشکل ايندکسينگ سئو بايد طي 8 ساعت آينده به طور کامل حل شود.  ذخيره و نمايش مجدد برخي صفحات ممکن است تا 12 الي 24ساعت آينده نيز طول بکشد. هنگام حل کامل اين مشکل، حتماکاربرانخود را از طريق به روزرساني مطلع خواهيم کرد.”

توييتر جان مولر نيز به اين شرح است:

“مسئله اي که بايد به آن اشاره کنيم اين است که تمامي url ها را برروي وب، Index نمي کنيم، بنابراين حتي اگر url ها به طور مجددپردازش شوند، طبيعي است که تمامي url ها بر روي وب سايت هاايندکسنخواهند شد. از وب سايت ها مي خواهيم تا ما را درشناسايي ارزش ايندکسينگ سئو ي صفحات شان ياري کنند.”

منبع : https://whitewolfteam.com/blog/seo/googles-de-indexing-issue-still-not-fully-resolved-but-google-is-working-on-it-part-two/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *