آپديت الگوليتم فلوريدا 2 گوگل هيچ ارتباطي با آپديت اصلي فلوريدا

اينجا دليلي وجود داره که چرا بعضي از مردم اين را آپديت فلوريدا 2 صدا ميزنند اما اجازه نديد که اسم شما را گيج کند.

زمان طولاني از پخش آپديت الگوريتم اصلي گسترده گوگل در 12 مارس نگذشته بود،بعضي در صنعت شروع به صدا زدن آپديت فلوريدا 2 کرده بودند.اما کاربري مقداري اغتشاش ميان سئو ها ساخته بود کسي که نگران بود آيا پخش هفته ارتباطي با آپديت فلوريدا در 20003 نوامبر دارد.ندارد.اينجا چيزي که شما براي دانستن نياز داريد دارد.

چه کسي فلوريدا 2 را نامگذاري کرد؟

اين اسم از Brett Tabke آمده،صاحب دادگاهWebmasterWorld و همايش PubCo.آن زمينه گفتگوي WebmasterWorld را آپديت کرد و آن را فلويدا 2 ناميد.در روزهاي اوليه سئو Tabke و WebmasterWorld توسز بعضي از آپديت هاي گوگل نامگذاري ميشد،بنابراين ما خوشحاليم که دوباره ريشه ي آن اسم را ميبينيم.

چرا فلوريدا 2 نامگذاري کردند؟

آپديت اصلي فلويدا 2 در نوامبر 2003 آپديت فلوريدا ناميده شد بخاطرBrett که همايشPubCon در فلوريدا را راه اندازه کرده بود.بنابراين آنها آپديت را آپديت فلوريدا نامگذاري کرده بودند.دوازدهم اين مارس آپديت در يک هفته اي بعد از کنفرانس ديگر PubCon در فلوريدا اتفاق افتاد.بنابراين Brett اسم اين آپديت سئو را به عنوان توافقي بر آپديت اصلي فلوريدا طي دهه هاي قبل آپديت فلوريدا 2 نامگذاري کرد و همچنان مورد تاکيد قرار دادن PubCon.

اين مهم است:فلوريدا 1 و 2 باهمديگر فرق دارند.

چگونگي آپديت کردن گوگل الگوريتم رتبه بندي جستجوي سئو در ماههاي متفاوت قابل توجهي از 2003 براي چگونه انجام دادن آنها براي آپديت هاي امروزه هست.آنها به طور کلي در کيفيت خاصي متفاوت هستند،به طور کلي در الگوريتم ها و عمل کردن به صورت متفاوت متفاوت هستند.هردوي آپديت فلوريدا 2003 و و آپديت اصلي 12 مارس دسته بندي بزرگي خواهند شد،اما واقعا از نظر مشخصاتي نبايد مقايسه شود از اينکه چه اتفاقي در نوامبر 2003 افتاده بود تا چه اتفاقي در مارس 2019 افتاده بود.

آپديت 3/12 چه بود؟

اون سوال خوبيه__ما ميدونيم اين يک آپديت بزرگ بود.گوگل اغلب آپديت هاي اصلي بزرگي را هر سال انجام ميدهد و گوگل تائيد کرد اين يکي از آپديت هاي اصلي عمدتا بزرگ بود.

ما مايليم براي اين آپديت هايي که در 1 آگوست ديده بوديم و ديگر آپديت هاي الگوريتم جستجوي اصلي که گوگل تائيد کرده بود بيشتر بگيم.در همين لحظه،همه ما نياز داريم داده بيشتري براي فهميدن اينکه چه چيزي تغيير کرده ببينيم.من دسته بندي هاي نظريه ها درباره اين آپديت از YMYLو EAT بيشتر از Penguin گفته شده دارم ميبينم. در همين لحظه،اين خيلي زوده که بگيم اين آپديت درباره چيه،اما ما پيگيري را ادامه ميديم و همه شماها را وقتي که بيشتر خبر داشتتيم از آپديت باخبر ميکنيم.

منبع : https://whitewolfteam.com/blog/seo/googles-florida-2-algorithm-update-is-not-related-to-original-florida-update/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *