استفاده از قانون يک سوم براي صفحه آرايي با استفاده از گريد (Grid

طراحان، همواره در رابطه با ساختارهاي گريد يا شبکه مانند صحبت مي کنند. محبوبيت اين ساختارها به دور از تعجب نيست؛ زيرا گريد ها مانند پايه و استخوان بندي تمامي پروژه هايي است که مربوط بهطراحي سايت مي باشند.

اما استفاده از قانون يک سوم – يک گريد مبتني بر رياضي – براي طراحي سايت هايي که قدمت آن ها به هزاران سال مي رسد چگونه است؟ آيا طراحان تا به حال به اين مورد فکر کرده اند؟

پاسخ اين سوال بايد مثبت باشد.

قانون يک سوم مسئله اي سيار مهم در بخش گريد مي‌باشد؛ که مي‌تواند چگونگي نگاه مردم به تصاوير، وب‌ سايت‌ها و ساير اطلاعات بصري را توصيف کند و توضيح دهد. انجام اين کار، چه به صورت غريزي و چه از روي قصد، حتمي است و تقريباً تمامي افرادي که به يک تصوير نگاه مي‌کنند، تصوير مورد نظر را با استفاده از تئوري که پشت اين گريد وجود دارد تحليل مي‌کنند.

قانون يک سوم چيست

قانون يک سوم داراي سه فريم يا چهارچوب در قسمت عرض و سه فريم يا چهار چوب در قسمت طول مي باشد که مي تواند بر روي يک تصوير قرار بگيرد و به طراحان، اطلاعات زيادي در رابطه با چگونگي جهت‌گيري چشم ها هنگام نگاه کردن به يک تصوير يا طراحي سايت خاص منتقل کند. گريد به طراحان و علي‌الخصوص عکاسان کمک مي‌کند تا بتوانند چگونگي و جهت نگاه شخص به يک تصوير را درک کنند.

تمامي بلوک ها در قانون يک سوم داراي يک اندازه مي باشند (9 بلوک در کل)؛ اما اين بلوک ها مي توانند بسته به پروژه موردنظر، داراي اندازه و شکل هاي متفاوت باشند. تمامي بلوک ها يا کل گريد، تمامي پروژه يا شبکه کامل را مورد پوشش قرار مي دهند يا مي توانند بر روي يک تصوير کامل يا اسکرين شات قرار بگيرند.

فوايد گريد

اين گريد، در چندين نکته مهم کمک بزرگي به طراحان مي کند که اين نکته ممکن است کمي باعث تعجب شما باشد.

سوي نگاه، هنگام نگاه کردن به طرحي خاص معمولا از سمت بالا به پايين و سپس از چپ به راست مي باشد.

بهترين طراحي سايت ، به معناي طراحي سايت متقارن نيست. بيشترين مکان بازديد شده در نگاه به يک طراحي سايت ، با توجه به قانون يک سوم، قسمت داخلي گوشه پايين بلوک بالايي مي باشد.

حتي اگر درهنگام طراحي سايت ، قانون يک سوم را در ذهن خود در نظر نمي گيريد، اين قانون همچنان قابل اجرا است.

تمرکز

به اين فکر کنيد که چگونه اين اصول مي‌تواند در طراحي سايت شما مورد استفاده قرار بگيرد. هر کاربر بر روي قسمت هاي داخلي گريد قانون يک سوم تمرکز مي کند. بخش کانوني شماره يک، تقاطع يا قسمت داخلي بخش بالاي گريد و سمت چپ آن مي باشد – 41% چشم ها در اين قسمت توقف مي کنند و به اين قسمت از تصوير يا صفحه نگاه مي کنند. اين امر باعث مي‌شود اين بخش يا مکان از تصوير، بهترين قسمت براي قرار گيري لوگو يا ساير اطلاعات کليدي و مهم باشد.

پس از قرارگيري نگاه ها به اين سمت، چشم ها به تقاطع يا بخش داخلي زيرين اين قسمت منتقل مي‌شوند – سپس کاربران، تقاطع قسمت داخلي بالا و سمت راست اين بخش را نگاه مي کنند و در آخر به تقاطع يا قسمت داخلي پايين و سمت راست آن خيره مي‌شوند. بهتر است به اين نکته نيز اشاره کنيم که کمتر از 15 درصد افراد بر روي قسمت يک سوم پاييني صفحه تمرکز مي کنند؛ طراحان بايد به اين نکته توجه کنند و به مکان قرارگيري اطلاعات نيز حساسيت خاصي نشان دهند.

منبع : https://whitewolfteam.com/blog/web-design/rule-thirds-grid-outline/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *