قوانين جديد پيمايش (Scrolling) در طراحي وب ( قسمت سوم )

معايب اسکرولينگ

کاربران سخت گير

به اين اهميت ندهيد که چرا برخي کاربران همواره به تغييرات ايجاد شده در طراحي سايت واکنش منفي نشان مي دهند. بااين حال، اين تکنيک به قدري موثر و پرکاربرد است که طبق آمار وارقام، اکثريت کاربرانبه اين تکنيک عادت کرده‌اند.

اشکالات سئو

داشتن تنها يک صفحه بر روي وب سايت ممکناست تاثيرات منفي بر روي سئو طراحي سايت داشته باشد.

به هم خوردن

قطع ارتباط ايجاد شده بين اسکرولينگ و محتوايصفحه طراحي سايت ممکن است کاربران را گيج کند و ترجيح دهند از وب سايتشما خارج شوند.

مشکلات نويگيشن يا ناوبري

برگشت به محتواي پيشين بر روي طراحي سايت مي تواند امري آزاردهنده باشد. براي مقابله با اين امر،مي‌توانيد نويگيشني دائمي بر روي صفحه خود ايجاد کنيد که هرآيتم و بخش وب سايت شما به بخشي ازصفحه اصلي متصلباشد.

سرعت سايت

بخشي از محتوا مانند گالري تصاوير يا ويديوقرار گرفته بر روي وب سايت ممکن است سرعت سايت شما را تاحد زيادي کاهش دهد؛ به ويژه براي طراحي سايت هاي Parallax-Scrolling که بر پايه جاوا اسکريپتو jQuery هستند.

عدم وجود فوتر (Footer)

در وبسايت هايي با اسکرولينگ بينهايت ، پيشنهاد مي کنيم تا حتما از فوتر استفاده کند تا پيمايش طراحي سايت به خطر نيفتد. در غير اين صور ، در صورت عدم وجودناوبري يا نويگيشن مناسب در قسمتنهايي صفحه، ممکن استکاربران گج شوند.

به غير از مزايا و معايب گفته‌شده، اسکرول طولاني تکنيکي استکه با برخي از طراحي سايت‌ ها، بيشتر از ساير وب سايت ها مطابقتدارد. وب سايت هايي که داراي اسکرولينگ طولاني تر هستند وقصداستفاده از محتوا و طراحي بدون نقصي دارند، بايد:

بخش خاصي براي ترافيک موبايل در وب سايت خود قرار دهند

به روز رساني هاي مکرر يا محتواي جديد آپلود کنند

اطلاعات زيادي که با روش هايي مانند استفاده از اينفوگرافيک هاتوليد شده اند در وب سايت خود قرار دهند.

از تصاوير و گرافيک هايي با حجم بالا استفاده نکنند، زيرا اينکار باعث تداخل در بارگذاري صفحه مي شود.

شبکه هاي اجتماعي

طراحي سايت هاي شبکه هاي اجتماعي که سرمايه گذاري زيادي برمحتواي توليد شده توسط کاربران انجام مي شوند، از اسکرولينگطولاني به خوبي سود مي برند. از طرفي ديگر، سايت هايي کههدف دارهستند، مانند تجارت الکترونيک که نيازمند ناوبريمنسجم است، تمايل بيشتري به استفاده از روش هاي قديمي ومحافظه کارانه دارند.

در قسمت مياني، وب سايتي مانند Etsy قرار دارد که فروشگاهيآنلاين براي محصولات توليد شده توسط کاربران است؛ که اينوبسايت از راه حلي دوگانه استفاده مي‌کند:

صفحات زيادي که از اسکرولينگ بي نهايت استفاده مي کنند و درنهايت، قسمت انتهاي صفحه با کال تو اکشن “Show me more” مشخص مي‌شود.

مانند تمامي روش هاي


 ، بهتر است از اسکرول طولانيتر تنها به منظور تقليد از سايت هاي ديگر استفاده نکنيد. اطمينانحاصل کنيد که وب سايت شما با معيارهاي استفاده از اين نوعاسکرولينگ مطابقت دارد. در غير اين صورت ممکناست نتيجهعکس رخ دهد.

منبع : https://whitewolfteam.com/blog/web-design/scrolling-web-design-part-three/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *