سئو

سئو به منظور بهينه سازي موتور جست و جو به کار ميرود که در واقع عمل افزايش کيفيت و کميت ترافيک وب سايت از طريق نتيجه ي بهينه شده ي موتور جست و جو مي باشد. سئو چگونه بررسي مي شود ؟ براي درک معناي واقعي سئو بخش هاي مختلف ان را بررسي ميکنيم: کيفيت ترافيک سايت شما […]